Spójniki podrzędne:
om, mens, siden, slik at

Ćwiczenie | Szyk zdania

…  naturalne, że stosujesz spójniki, podczas budowania bardziej złożonych wypowiedzi. Trzeba tylko wiedzieć, jak danym spójnikiem połączyć dwa zdania. Sprawdź, jak sobie z tym …  przećwicz jeszcze zmianę szyku zdania. Zdanie podrzędne możesz przesunąć na pierwszą pozycję zdania nadrzędnego. Nie …

Przeczytaj artykuł →

Gdzie wstawić “ikke”?

Ćwiczenie | Szyk zdania

…  taka sama, jak zdań prostych, ale są one połączone spójnikiem, np. Jenta går på skolen, men hun er ikke glad. Hun glemte …  jest zaraz za pierwszym czasownikiem. Zapamiętując te spójniki, nie będziesz miał problemu z poprawnym tworzeniem zdań …  jedno zdanie jest nadrzędne, a drugie podrzędne. Zdanie podrzędne stanowi część zdania nadrzędnego i jest jego …

Przeczytaj artykuł →