Co mówią o Warsztatach?

Elwira

Uczenie się norweskiego z Nocną Sową to językowa przyjemność. Poczułam się zmotywowana do pracy i stan ten trwa :). Trzygodzinne zajęcia w ośmioosobowej grupie nastawione są na mówienie i szlifowanie poznawanych konstrukcji gramatycznych. Ważne miejsce na warsztatach zajmują także ćwiczenia fonetyczne. Co najważniejsze – słyszę ich efekty (obs! fonetyki języka norweskiego pomijać nie wolno). Podczas każdych zajęć otrzymujemy sporą garść nowych słów, jednak trzeba się liczyć z tym, że rozwój zakresu słownictwa jest w gestii uczestnika warsztatów. Na pewno ułatwiają to zadania, w ramach których należy się wypisać na wybrany temat.

Zajęcia pozwoliły odkryć moje językowe mocne strony i wskazały słabe – i tu mogłam liczyć na pomoc Marty i Marcina, którzy dali mi dodatkowe wskazówki, w jaki sposób pracować w domu, z jakich materiałów korzystać…

Trzyetapowe warsztaty (“Zaczynam Mówić”, “Uczę się Mówić” i “Rozwijam”) to ciekawy i aktywny sposób, by praktycznie poznać norweską gramatykę, przełamać barierę mówienia oraz przekonać się, że pisanie w tym języku świetnie porządkuje zdobytą wiedzę.

Szczerze polecam.