“Om” oraz “i” w określeniach czasu

Ćwiczenie | Przyimek

Om oraz i to przyimki, których nie możemy tłumaczyć dosłownie. Ich znaczenie zależy od kontekstu i wyrazu, z którym tworzą frazę. Mówimy, że przyimki to niesamodzielna część mowy, bo zawsze są w związku z innym słowem.

Przeczytaj artykuł →