Denne, dette, disse

O tym kiedy używać zaimków wskazujących i przede wszystkim, kiedy ich nie nadużywać.

Zaimki wskazujące

Używaj ich wtedy, gdy chcesz dodatkowo podkreślić przedmiot lub osobę w swojej wypowiedzi, np:

denne bilen
ten samochód
dette vinduet
to okno
disse bygningene
te budynki

Zauważ, że zaimki odmieniają się zgodnie z rodzajem rzeczownika:

en – denne
ei – denne
et – dette
l.mn. – disse

Pamiętaj też o odpowiedniej formie rzeczownika. Skoro wskazujemy na konkretne rzeczy, muszą one być w formie określonej.

Jak widzisz, te zasady nie są trudne. Z mojego doświadczenia wiem jednak, że Polacy często nadużywają tych zaimków – szczególnie na początku nauki. W języku polskim nie ma określoności rzeczowników i z tego powodu często zapominamy, że forma określona dotyczy już konkretnej rzeczy.

Wszystko zależy od kontekstu

Wyobraź sobie sytuację, w której dwóch mężczyzn rozmawia w biurze o samochodzie jednego z nich. Obaj wiedzą dokładnie o jakim samochodzie mówią, dlatego używają formy określonej bilen.

Jednak jeśli Ci sami mężczyźni wyjdą z biura i będą rozmawiali o samochodach na parkingu, jeden z nich wskazując ręką użyje denne bilen, aby podkreślić, który dokładnie samochód ma na myśli.

Tak więc używaj zaimków wskazujących tylko wtedy, gdy chcesz podkreślić lub wskazać na konkretny przedmiot albo osobę.

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania zaimkami wskazującymi i odmienionymi rzeczownikami.

 1. Jeg sender dette postkortet til bestemora.
 2. I denne bygningen bor min venn.
 3. Jeg ser tre personer på denne båten.
 4. Dette skapet passer ikke til rommet.
 5. Snakker du om disse jentene som leser bøker og drikker kaffe?
 6. Dette lyset er fra kjøleskapet.
 7. Disse guttene går til skogen nå.
 8. Jeg ser etter mange spennende oppgaver på denne siden.
 9. Disse sokkene er for trange.
 10. Ser du dette huset? En dag skal det være mitt.
SprawdźxCała prawda jednym gestem.

Tłumaczenie

 1. Wyślę tę pocztówkę do babci.
 2. W tym budynku mieszka mój przyjaciel.
 3. Widzę trzy osoby na tej łódce.
 4. Ta szafka nie pasuje do pokoju.
 5. Mówisz o tych dziewczynach, które czytają książki i piją kawę?
 6. To światło jest z lodówki.
 7. Ci chłopcy idą teraz do lasu.
 8. Szukam wielu ciekawych ćwiczeń na tej stronie.
 9. Te skarpetki są za ciasne.
 10. Czy widzisz ten dom? Pewnego dnia będzie mój.