Przysłówki miejsca

Norweskie przysłówki miejsca dzielimy na te związane z ruchem oraz te określające położenie w danym miejscu. Czy pamiętasz kiedy używać hjem, a kiedy hjemme?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, pod warunkiem, że znasz zasadę stosowania tych przysłówków. Łatwo zapamiętać, że krótszego i bardziej dynamicznego hjem użyjesz w sytuacji związanej z przemieszczaniem się. Natomiast długiego hjemme, gdy odnosisz się do rzeczy statycznych.

Jeg går hjem.
Jeg er hjemme.

Przejdźmy zatem do kolejnych.

Do najczęściej używanych należą her oraz der, które określają położenie, np:

Jeg står her.
Du står der.

Gdy chcesz powiedzieć, że ktoś przychodzi tu albo idzie tam, musisz użyć innych słów:

Du kommer hit.
Jeg går dit.

Wiele norweskich przysłówków miejsca występuje w trójkach i warto je w taki sposób zapamiętać:

  1. Pierwszy wskazuje ruch w pewnym kierunku i odpowiada na pytanie dokąd?
  2. Drugi określa położenie i odpowiada na pytanie gdzie?
  3. Trzeci oznacza ruch z danego miejsca i odpowiada na pytanie skąd?

By wyrazić ten trzeci przypadek, do niektórych z przysłówków dodajemy końcówkę -fra, np:

Jeg går herfra.
Du kommer derfra.

W języku polskim również mamy podobne rozróżnienie, jednak często używamy tych samych przysłówków w różnych sytuacjach, np:

Stoję tu. – Przychodzisz tu. – Idę stąd.
Idę tam. – Stoisz tam. – Przychodzisz stamtąd.

Tutam są uniwersalne w naszym języku, dlatego łatwo pomylić herhit, a derdit.

Przeanalizuj poniższe trójki przysłówków. Zastanów się, w jakich sytuacjach mógłbyś ich użyć. Gdy się z nimi oswoisz, przejdź do ćwiczenia.

Dokąd?
hit
dit
opp
ned
hjem
inn
ut
bort

Gdzie?
her
der
oppe
nede
hjemme
inne
ute
borte

Skąd?
herfra
derfra
ovenfra
nedenfra
hjemmefra
innenfra
utenfra
bortefra

Ćwiczenie

Wybierz poprawny przysłówek.

Jensen og Bente flytter til et nytt hus. De er hjem / hjemme i det gamle huset nå og pakker. Jensen er ned / nede i kjelleren. Han lurer på hvilke saker han skal kaste ut. Det er så mange gamle ski hit / her. Bente er opp / oppe på loftet. Hun har endelig sluttet å rengjøre og går ned / nede til kjøkkenet for å pakke tallerkener.

Barna løper opp / oppe og ned / nede trappene. Ett av dem skader seg i hånda og springer gråtende inn / inne i kjøkkenet. I skapet ned / nede har det alltid vært førstehjelpsskrin. Nå er det ikke dit / der. Det kan ligge hit / her i noen kartong eller allerede i det nye huset. Heldigvis kommer Jensen med plastre fra bilen.

Når alt ble pakket og rengjort, går de ut / ute til bilen. De skal reise hjem / hjemme til det nye huset.

SprawdźxCała prawda jednym gestem.

Nie zapomnij ułożyć własnych zdań z tymi przysłówkami. Dzięki temu lepiej Ci zapadną w pamięć.