Trehusbyen – drewniane miasto

Vi har allerede sett mange fine norske byer, men når det gjelder tradisjonelle bygninger, er Trondheim uten sidestykke. Her kan du finne det største trehuset i Norge og føle den berømte hygge.

Widzieliśmy już wiele ładnych norweskich miast, ale pod względem tradycyjnej zabudowy Trondheim nie ma sobie równych. Możesz tu znaleźć największy drewniany dom w Norwegii i poczuć słynne hygge.

Nidarosdomen, Trondheim
Bryggene w Trondheim. Sierpień 2020.

For de uinnvidde ligger Trondheim midt i landet. Ensteds mellom mektige nasjonalparker, der Nidelva møter Trondheimsfjorden. En slik by i midten av ingensteds som vanligvis ikke er på vei.

Dla niewtajemniczonych, Trondheim leży w środku kraju. Gdzieś pomiędzy potężnymi parkami narodowymi, w miejscu, gdzie rzeka Nidelva łaczy się z Trondheimsfjorden. Takie miasto pośrodku niczego, do którego zwykle nie jest po drodze.

Det er lett å tenke at knapt noen stopper opp her, men ingenting kan være mer feil. Trondheim har lenge vært et viktig sted på kartet over landet. Det var her den første hovedstaden i Norge var – som da ble kalt Nidaros.

Łatwo pomyśleć, że mało kto tu zagląda, ale nic bardziej mylnego. Trondheim od dawna było ważnym punktem na mapie kraju. To tutaj była pierwsza stolica Norwegii – nazywana wtedy Nidaros.

Nidarosdomen, Trondheim
Nidarosdomen. Trudno przejść obojętnie. Sierpień 2020.

Pilegrimer og turister har kommet hit i århundrer for å besøke Nidarosdomen – katedralen som på mange måter ligner på parisisk Notre Dame. Det er bare det at den norske er i en mye bedre form nå, for det har gått mange år siden de siste brannene.

Pielgrzymi i turyści przybywają tu od wieków, by odwiedzić Nidarosdomen – katedrę, która pod wieloma względami przypomina paryskie Notre Dame. Tyle, że ta norweska jest obecnie w dużo lepszej formie, bo minęło już wiele lat od ostatnich pożarów.

Man kan føle byens historie hvor man enn snur seg. Her ligger den største trebygningen. Stiftsgården som tilhører kongefamilien, ble bygget i andre del av 1700-årene. Den har 140 rom med et samlet areal på 4000 m².

Historię miasta czuć na każdym kroku. Tutaj leży największy drewniany budynek. Stiftsgården, który należy do rodziny królewskiej, został wybudowany w drugiej połowie lat 1700. Ma 140 pokoi o łącznej powierzchni 4000 m².

Nidarosdomen, Trondheim
Stiftgården w Trondheim. Sierpień 2020.
Nidarosdomen, Trondheim
Stiftgården w Trondheim. Sierpień 2020.

Fra vestkanten av byen, gjennom sentrale bydeler, opp til Bakklandet og videre østover kan man se en nesten uavbrutt linje av trehus – den lengste i Norden. Mange av dem stammer fra midten av 1800-tallet, og noen enda fra tidlig 1700-tallet. Trondheim er ikke kalt trehusbyen uten grunn.

Od zachodniej krawędzi miasta, przez centralne dzielnice, aż do Bakklandet i dalej na wschód można zobaczyć prawie nieprzerwaną linię drewnianych domów – najdłuższą w Norden (krajach nordyckich). Wiele z nich pochodzi z XIX wieku, a niektóre nawet z wczesnego XVIII wieku. Trondheim nie jest nazywane drewnianym miastem bez powodu.

Nidarosdomen, Trondheim
Taka róża na drzwiach domów to częsty widok – symbol miasta. Sierpień 2020.
Nidarosdomen, Trondheim
Wykończenie wokół niektórych okien jest jak małe dzieło sztuki. Sierpień 2020.
Nidarosdomen, Trondheim
Drewniana zabudowa w Trondheim. Sierpień 2020.

I begynnelsen av hvert studieår kan man se grupper av studenter i gatene. Det er fordi her finnes NTNU, et av de viktigste norske universitetene. Vi er ikke i tvil om at dette er et av de vennligere stedene å studere. Det er en sykkelvennlig by med mange parker, steder å slappe av ved fjorden, mange stemningsfulle hus å bo i og steder å ta en kaffe eller øl. Det er til og med en sykkelheis på en av de brattere stigningene.

Na początku każdego roku akademickiego widać grupy studentów na ulicach. To dlatego, że mieści się tu NTNU, czyli jedna z ważniejszych norweskich uczelni. Nie mamy wątpliwości, że to jedno z bardziej przyjaznych miejsc do studiowania. Jest to przyjazne dla rowerów miasto z wieloma parkami, miejscami do wypoczynku nad fiordem, wieloma klimatycznymi domami do zamieszkania i miejscami, żeby wyjść na kawę lub piwo. Jest nawet winda dla rowerów na jednym z bardziej stromych podjazdów.

Nidarosdomen, Trondheim
Jedna z wielu ulic przyjaznych dla rowerzystów. Sierpień 2020.
Nidarosdomen, Trondheim
Studenci podczas fadderuke. Sierpień 2020.

Og kanskje burde vi stoppe her, men når du omsider står ved siden av denne sykkelheisen, ved siden av den historiske Gamle Bybro, tenk at det hele er særegent.

I może na tym powinniśmy już skończyć, ale jak już staniesz obok tej windy dla rowerów, obok zabytkowego mostu Gamle Bybro, to pomyśl, że to wszystko jest wyjątkowe.

Nidarosdomen, Trondheim
Gamle Bybro. Sierpień 2020.

Disse trehusene hadde mange anledninger til å brenne ned. De har heldigvis overlevd. Bakklandet, der du står, ligger på kvikkleire og er i høyeste risikoklasse. Hva betyr det? Hvis Nidelva steg 12 meter og oversvømte området, kunne alle disse husene rase, slik de gjorde i Gjerdrum. Vi tror selvfølgelig at dette aldri vil skje, og at fremtidige generasjoner vil nyte synet av disse unike husene ved elven.

Te drewniane domy miały wiele okazji, żeby spłonąć. Szczęśliwie ocalały. Bakklandet, czyli tu gdzie stoisz, leży na glinie i to w najwyższej klasie ryzyka. Co to znaczy? Gdyby Nidelva wylała na 12 metrów i podtopiła teren, to te wszystkie domy mogą się osunąć, tak jak to miało miejsce w Gjerdrum. Wierzymy oczywiście, że to nigdy nie nastąpi, i że kolejne pokolenia będą cieszyły się widokiem tych unikatowych domów nad rzeką.