Trening liczebników porządkowych

Czy chcesz dobrze nauczyć się liczebników porządkowych? Tu znajdziesz wszystko czego potrzeba, by sprawnie się nimi posługiwać.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są liczebniki w nowym języku. Można powiedzieć, że decydują o przetrwaniu. Następnie przychodzi czas na doszlifowanie szczegółów i dołączenie do nich liczebników porządkowych. I właśnie teraz jest na nie czas.

Gdy zapisujesz liczebnik porządkowy cyframi, oznaczasz go za pomocą kropki, dlatego:

1 → en
1. → første

To jest proste, ale w rozmowie potrzebne są liczebniki słownie.

 • 1. første
 • 2. annen, annet, andre
 • 3. tredje
 • 4. fjerde
 • 5. femte
 • 6. sjette
 • 7. sjuende / syvende
 • 8. åttende
 • 9. niende
 • 10. tiende
 • 11. ellevte
 • 12. tolvte
 • 13. trettende
 • 14. fjortende
 • 15. femtende
 • 16. sekstende
 • 17. syttende
 • 18. attende
 • 19. nittende

“Drugi” ma trzy formy. Andre jest częściej używane i jest poprawne w każdej formie (liczbie pojedynczej, mnogiej i formach określonych). Annenannet używamy tylko w formie nieokreślonej liczby pojedynczej. Annen jest dla rzeczowników rodzaju enei, a annet dla et.

andre juli / annen juli
drugi lipca
andre år på rad / annet år på rad
drugi rok z rzędu
den andre gangen
(ten) drugi raz, za drugim razem

Sjuendesyvende są równoznaczne i mogą być używane zamiennie.

Większe liczebniki:

 • 20. tjuende
 • 30. trettiende
 • 40. førtiende
 • 50. femtiende
 • 60. sekstiende
 • 70. syttiende
 • 80. åttiende
 • 90. nittiende
 • 100. hundrede
 • 1000. tusende
 • 21. tjueførste
 • 22. tjueandre
 • 23. tjuetredje
 • 24. tjuefjerde
 • 25. tjuefemte
 • 26. tjuesjette
 • 27. tjuesjuende
 • 28. tjueåttende
 • 29. tjueniende

Zauważ, że w przypadku większych liczb odmieniamy tylko ostatni człon, czyli inaczej niż po polsku. Po norwesku nie mówimy “dwudziesty drugi”, tylko “dwadzieścia drugi” – tjueandre.

Norwegowie często podają daty za pomocą dwóch liczebników porządkowych, np.:

(den) første i ellevte
pierwszy listopada
(den) tredje i femte
trzeci maja

Wybierz zakres liczb

Wymowę norweskich liczebników porządkowych możesz odsłuchać poniżej.

Napisz w komentarzu, który jest dzisiaj dzień i miesiąc lub kiedy masz urodziny.