Budujemy zdania z przeczeniem

Niemal każdy wie, że trzeba użyć ikke w norweskim przeczeniu. Tylko gdzie ono powinno się znajdować, żeby zdanie było poprawne? Przećwicz, a nie będziesz miał więcej wątpliwości.

Zakładam, że znasz już dobrze budowę zdań w szyku prostym.

Pozostaje tylko dodać ikke i gotowe.

Konstrukcja

podmiot + orzeczenie + ikke

Przeanalizujmy przykłady:

Jeg sitter.
Ja siedzę.
Jeg sitter ikke.
Ja nie siedzę.
Han leser en avis.
On czyta gazetę.
Han leser ikke en avis.
On nie czyta gazety.
Kari venter på kaffe.
Kari czeka na kawę.
Kari venter ikke på kaffe.
Kari nie czeka na kawę.

Możesz się jeszcze zastanawiać, co w przypadku wystąpienia dwóch czasowników w zdaniach typu: Ja lubię jeść. / Ja chcę tańczyć. / Ja potrafię pływać. Za którym czasownikiem wstawić ikke?

Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Jeg kan kjøre.
Mogę jechać.
Jeg kan ikke kjøre.
Nie mogę jechać.

Jeg – to podmiot (osoba).

kan (å kunne) – czasownik pomocniczy (modalny). Jest to pierwszy czasownik w zdaniu, musi więc być na drugiej pozycji. Więcej o czasownikach modalnych znajdziesz w Użycie czasu futurum.

ikke – okolicznik zdaniowy. W zdaniach prostych pojawia się zawsze na 3 pozycji. Do tej części zdania należą m.in. ikke (tworzy przeczenie), alltid (zawsze), aldri (nigdy), ofte (często), sjelden (rzadko), bare (tylko), gjerne (chętnie).

kjøre – orzecznik czasownikowy, czyli drugi czasownik w zdaniu, w bezokoliczniku.

Ćwiczenie

Wydrukuj załączony plik. Wytnij poszczególne słowa, a następnie ułóż zdania z przeczeniami. Po wykonaniu ćwiczenia, sprawdź poprawność zdań z odpowiedziami poniżej.

Zdania z przeczeniem
 1. De vil ikke gå på kino.
 2. Barna liker ikke å pusse tenner.
 3. Hedda må ikke skrive et brev.
 4. Han snakker ikke med meg.
 5. Mennesker liker ikke å vente.
 6. Tor husker ikke om medisiner.
 7. Vi vil ikke kjøre trikken.
 8. Lenestolen er ikke komfortabel.
 9. Jeg kjenner ikke hennes kjæreste.
 10. Hun går ikke på banken.
SprawdźxCała prawda jednym gestem.

Tłumaczenie

 1. Oni nie chcą iść do kina.
 2. Dzieci nie lubią myć zębów.
 3. Heddzie nie wolno pisać listu.
 4. On nie rozmawia ze mną.
 5. Ludzie nie lubią czekać.
 6. Tor nie pamięta o lekach.
 7. Nie chcemy jechać tramwajem.
 8. Fotel nie jest wygodny.
 9. Nie znam jej ukochanego.
 10. Ona nie idzie do banku.